Annelie Johansson

Annelie Johansson (Fri konst) är artist, låtskrivare, producent och ljudkonstnär aktuell med projektet Mellan Rum: 

tillstånden / vandringen / transitionen
Andevärlden vittnar om själens sammanhörande, men samtidigt oberoende av kroppen. I fornnordisk tro skiljdes inte kroppen
och själen åt enligt ett dualistiskt synsätt; istället upplevdes individen i flera autonoma delar. Mellan Rum är instrumentala
stycken och elektroniska ljudpassager dedikerade till dessa delar. Symboliskt visar det mötet med tidigare utgångspunkter
(producentskapet, ljudkonsten) och för Annelie helt nya kompositionstekniker.

 

Foto: Lillian Wyse // Art design: Cyndee Johansson