Deltagare

Ensambles – Who plays What

Vadstena Sång och Pianoakademi

I Vadstena ligger fokus på ämnet romansinterpretation – att tolka musiken, parallellt med att förbättra de tekniska färdigheterna på huvudinstrumentet sång eller piano samt fördjupa det konstnärliga uttrycket – vilket gör utbildningen helt unik i Sverige! 

Här ges de nycklar som behövs för att förvandla notbilder till levande och angelägen musik, att öva upp lyhördheten i samspelet med musikerkollegorna och att öka möjligheterna till verkligt personlig tolkning av musiken. Självklart får man också undervisning i bi-instrument, musikteori och gehör och andra ämnen som skapar en kompetent musiker; musikhistoria, språkuttal, vokalteori, musikkommunikation, kör, rörelse och sceniska projekt. De studerande uppmuntras att utveckla din fantasi och inlevelseförmåga i en bred repertoar med musik från skilda epoker och språkområden Genom samarbetet med Vadstena-Akademien ges möjligheter att delta i deras ordinarie verksamhet genom praktikplatser och specialkurser. 

Utbildningens pedagoger har lång erfarenhet och är/har själva varit aktiva som musiker. Vi gästas kontinuerligt av musiker och pedagoger från de stora scenerna och musikinstitutionerna, nationellt som internationellt. 

Utbildningen är 2-årig och högskoleförberedande. Den har 30 studerandeplatser och är en Konst och Kulturutbildning under Myndigheten för Yrkeshögskolan, med Folkuniversitetet och Vadstena-Akademien som huvudmän.

Uppsala kammarsolister

Uppsala Kammarsolister är en stråkensemble i världsklass som består av några av Sveriges främsta musiker.
I Uppsala Kammarsolister ingår Nils-Erik Sparf, violin, Klara Hellgren, violin, Bernt Lysell, violin, Ylva-Li Zilliacus, viola och Per Nyström, cello

Ensemblen förfogar över en gedigen repertoar som sträcker sig från barock till nutida musik och hyllas ofta för sina fantasifulla och personliga tolkningar. Som musikaliska grundbultar står Mozart och Brahms stråkkvintetter, de senare finns inspelade på en kritikerrosad cd från 2013. Uppsala Kammarsolister spelas även flitigt i Sveriges Radio P2.

Ensemblens sammansättning av fem likvärdiga stråksolister, där samtliga violinister altenerar med viola och ingen har rollen som primarie, skapar en särskild flexibilitet och dynamik i det musikaliska uttrycket. Genom sin populära kammarmusikserie i Uppsala Konsert & Kongress, intar ensemblen en särställning i Uppsalas musikliv. Varje år utarbetas en serie med sex nya unika välavvägda program, ofta tillsammans med välkända gästartister ur den yppersta kammarmusikeliten. Konserterna i kammarmusikserien i Uppsala dubbleras även i Stockholm på Konstakademien.

Inom uppdraget i länsmusiken ingår även ett flertal konserter runt hela länet i den så kallade Konsertkarusellen. Uppsala Kammarsolister verkar också som förebilder för barnen inom El Sistema Uppsala och med konserter för Kultur i vården. Ett återkommande inslag är det uppskattade samarbetet med Tonsättarskolan på Gotland. Som konsertmästare respektive stämledare utgör medlemmarna stommen i Uppsala Kammarorkesters stråksektion.

GotlandsMusiken

Falun

Musikkonservatoriet Falun