Desideria Luna Thur

r mig har tiden på Tonis lärt mig enormt mycket, om musik, människor och rötter.

För mig fanns en stark dragning när jag sökte mig hit i att få utrymme att söka efter mina rötter, konstnärligt och geografiskt, och det är något jag tar med mig en större förståelse för, förutom alla otroligt fina minnen av fantastiska excentriker, inspirerande samtal, livsomvälvande relationer och väldigt engagerade och viktiga lärare.

För mig har det varit ett stort privilegium att få chansen att gå här. 

 

Mitt körstycke ”Bla Blåmmar” är ett utforskande inom både musikaliskt hantverk och i Gutamålet som språk, och är ett steg mot förverkligandet av en stark personlig dröm om att binda band till mina tidigare generationer och familj som levt här och lära mig prata gutamål. 

Samtidigt har jag musikaliserat en dikt av Marilyn Monroe, som var en viktig person för mig när jag växte upp, någon som kanske aldrig riktigt blev sedd som konstnär men som skrev många intima och existensiella dikter som inte publicerades under hennes livstid. 

Till slut har jag även sökt mig djupare ner i mina elektroniska rötter genom ett EAM-stycke som cirkulerar kring. 

Tack till alla er som lyssnar!