Elektroakustisk Musik

Vid den första New Music America-festivalen i New York 1979 gav den Brittiska musikproducenten Brian Eno en föreläsning med titeln “The Recording Studio as a Compositional Tool”. I föreläsningen diskuterar Eno den ständigt pågående utvecklingen i relationen mellan musik och teknologi, med utgångspunkt i uppfinningen av det inspelade ljudet.

Den här relationen är i högsta grad relevant för även för elektroakustisk musik; EAM är komponerad direkt för högtalarmediet, med studion som instrument. Den elektroakustiska uttrycksformen kan också kombineras med akustiska instrument eller andra medier. Under årets Ljudvågor-festival har en student till exempel skrivit för EAM och blåsorkester och några andra gör musik i kombination med film och webb. Vi hör också en antal “bandstycken” där musiken helt och hållet är komponerad i studio med hjälp av inspelade, bearbetade och/eller syntetiserade ljud.

Elias Duvner på Folket Bio Visby under Ljudvågor 2015

På Gotlands Tonsättarskola används termen EAM som ett paraplybegrepp för olika typer av elektronisk musik, text/ljud-komposition, ljudinstallationer, audiowalks etc. Skolan har kurser i studioteknik, repertoarlyssning, soundscape-komposition m.m. samt två större kompositionsprojekt med inriktning på EAM. Det ena kompositionsprojektet gör Gotlands Tonsättarskola sedan ett antal år tillbaka i samarbete med Audiorama och Gotlands Museum. Projektet leder fram till den elektroakustiska minifestivalen FRST som skolan arrangerar tillsammans med Visby Internationella Tonsättarcentrum. Det andra kompositionsprojektet tar sikte på skolans stora festival Ljudvågor då studenterna vanligtvis presenterar sina verk i surroundformat på Folkets Bio Visby. I och med att årets festival är helt digital är alla verk anpassade till stereoformat för att lättare kunna presenteras över webben.