Elias Frisk

Tim Totss Orkester

 

Stycket bygger på en bokstavskombination (OXHIQAWMTYUÖÅVÄBEDCKLFNRGSPJZ) 

r O är den centrala bokstaven och resterande bokstäver står i en relationsgrad.

Musiken har ett överhängande tema som utgår från relationen mellan bokstäverna och hur denna relation försvagas.

 

 

Coconut Juice

 

Stycket är uppdelat i tre satser. Allt musikaliskt material går att spåra tillbaka till dem öppnande fem takterna i första satsen.

 

 

Tender Berth

 

Tender Berth är ett elektroakustiskt stycke med ljudinspelningar hämtade från hamnen. Det är en utforskande ljudvärld under som ovan vattenytan. 

 

//Elias