Erasmus John Talbot

Erasmus har jag jobbat som media-kompositör under åtta åren, för klienter som Disney, BBC och Warner Bros. Hans yrkeserfarenhet har gett honom många värdefulla verktyg men den kommersiella dimensionen i jobbet begränsar ofta friheten till experiment och lärande. På Tonis och snart på KMH försöka han nu att utvecklas konstnärligt och styra hans karriär mot nya kreativa utmaningar.


Musik är mitt sätt att berätta historier och utforska mänskliga tillvaron emotionellt och intellektuellt. För nuvarande vill jag prova nya ideer och utforska gränserna av vad musik kan göra, särkild i samband med film.”