KMH Kammarkör

Kungliga Musikhögskolans Kammarkör är en blandad kör baserad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Kören grundades 1970 under Eric Ericsons tid som huvudlärare i kördirigering. Efter Ericson leddes kören några år av professor Gustaf Sjökvist. Från 1994 till 2009 var Anders Eby professor i kördirigering vid Musikhögskolan och ansvarig huvudlärare. Sedan 2009 är det Mats Nilsson och Fredrik Malmberg som leder kören.

Kören består av ca. 24 medlemmar från Kungliga Musikhögskolans olika utbildningar. Den fungerade tidigare som en fristående ideell förening, men bildar numera en poängsatt koristkurs på högskolenivå.


De stycken skrivna till KMH Kammarkör av de studerande kommer att framföras vid ett senare datum, förhoppningsvis till hösten 2020.