Karin Ericsson

Karin Ericsson

Jag kom till Gotlands Tonsättarskola för att lära mig om hur man skapar musik och det har jag gjort.

Många verktyg har jag fått som jag inte hade innan när jag började skapa musik i barndomen.


En Liten Stämma

I början när jag skrev detta musikstycke så föreställde jag mig att en ensam stämma spelade det i början. Men det slutade men att flera instrument började spela.


Time

Jag kom på en ganska enkel melodi vilken jag inte kunde bli av med i mitt huvud.


Flyttfåglarna

Bygger på en dikt av Johan Ludvig Runeberg där första och sista delen av dikten har tagits med.