Kontakt

Festivalens mejl: ljudvagor2021@gmail.com
Följ oss på vår Facebook: https://www.facebook.com/ljudvagorfestival/
Mer information om Gotlands Tonsättarskola: https://www.folkuniversitetet.se/vara-skolor/estetiska-skolor/gotlands-tonsattarskola/


1995 startades Gotlands Tonsättarskola i Folkuniversitetets regi av Ramon Anthin, Peter van Tour, Barbro Stigsdotter Möller och Sven-David Sandström, varmt påhejade av Olle Gibson. Tack alla kära ni för att ni gjorde det! Gotlands Tonsättarskola är en omöjlig verksamhet på en omöjlig plats. Eller för att låna Ramon Anthins ord “Varför en tonsättarskola på Gotland?”. Jo, därför att den inte behövs. Men vad gör man då? Jo, det gäller att skapa ett behov, och på den punkten har Gotlands Tonsättarskola varit synnerligen flitig. Nu för tiden har ca 80% av alla de som utbildar sig till tonsättare i Sverige börjat sin resa på Gotlands Tonsättarskola.

Dirigenten Jan Risberg har beskrivit Gotlands tonsättarskola som det mest viktiga som hänt svenskt musikliv sedan Måndagsgruppen på 40-talet. Kungliga Musikaliska Akademiens förre ständige sekreterare Tomas Löndahl säger så här om skolan:

“Genom sin höga konstnärliga och pedagogiska standard har Gotlands Tonsättarskola höjt kvalitetsnivån på tonsättarundervisningen i Sverige. Detta har i sin tur medfört att musikhögskolornas utexaminerade kompositionsstudenter har kunnat höja sin konstnärliga och yrkesmässiga nivå. Betydelsen av detta för Sverige som kulturnation kan knappast överskattas. Effekterna av Gotlands Tonsättarskolas insats ger eko i både svenskt och internationellt musikliv.”

De flesta svenska tonsättare som tas ut att framföras på Ung Nordisk Musikfestival (UNM) har studerat på Gotlands Tonsättarskola. Flera av dem som är med och organiserar musikfestivaler som LjudOljud, UNM, Sound of Stockholm och Svenska Musikvår är före detta studerande på Gotlands Tonsättarskola. Nära hälften av de som väljs in i Föreningen Svenska Tonsättare (FST) har tidigare studerat på Gotlands Tonsättarskola. Det är med andra ord lätt att konstatera att skolan behövs.

Kära medgotlänningar, känn er stolta! Denna skola finns här på vår ö!Gotlands Tonsättarskola driver två Konst- och Kulturutbildningar under Yh-myndighetens tillsyn; Kompositionslinje, 80 veckor som är en förberedande utbildning för högre konstnärliga studier samt Komposition – Fri Konst, 40 veckor som riktar sig till redan verksamma tonsättare, musiker och ljudkonstnärer. Lärarna är alla verksamma tonsättare. De studerande studerar en rad ämnen såsom komposition, elektroakustisk musik, gehör, harmonilära, kompositionsteknik, strukturlyssning, instrumentation, estetik, notation och dirigering.

Den pedagogiska kärnverksamheten ligger dock i kompositionsprojekten som består i att de studerande komponerar musik för olika musiker och ensembler eller elektronisk musik för högtalare. De två samarbetspartners skolan samarbetat längst med är Gotlandsmusiken som medverkat varje år sedan starten 1995 samt Musikkonservatoriet Falun som samarbetat med skolan sedan 2003. Vidare märks samarbeten med Uppsala Kammarsolister, Norrbotten NEO, Vadstena Sång- och Pianoakademi, Audiorama, Sonanza, Pärlor för Svin, AxelssonNilsson Duo, Göteborgs Kammarsolister, Kungliga Musikhögskolans Kammarkör, Vokalharmonin, Radiokören, S:t Johannes Kammarkör, Vokalkvartetten VOX, Faint Noise, Karlsson-Holmertz, Flodin/Ingemarsson Berg, Visby Vokalensemble, Capella Gotlandica samt Nordiska Ungdomsorkestern.

Projekten kulminerar i maj under LJUDVÅGOR då verken uruppförs på konsert. LJUDVÅGOR är de studerandes examen men även belöning för det gånga årets konstnärliga vedermödor. Varje år uruppförs 50-60 verk, komponerade enbart av de studerande vid Gotlands Tonsättarskola. Festivalen lockar årligen en strid ström besökare, hitresta som bostatta. Många återkommer år efter år vilket vittnar om det intresse festivalen etablerat.