Markus B. Almqvist

Mitt konstnärskap baseras på mitt intresse för det tvärdisciplinära, att utforska, utmana och föra samman kontrasterande material för att få fram nya musikaliska uttryck. Under mitt andra år har jag skrivit tre verk; Geographical confusion” för mezzosopran och piano, ”What is this” för bland- ensemble samt Passage” för högtalar- mediet (eam). Alla verken bär ett gemensamt tema; ordet liminalitet, som kan beskrivas som en form av desorientering, betweenness”. 

Min konstnärliga yrkesbakgrund kommer från musik och dans, och jag är främst autodidakt, utbildad genom egen träning och yrkeserfarenhet. Innan jag började på Gotlands tonsättarskola har jag frilansat professionellt som dansare och kompositör sen 2010.