Mats Reiniusson

Gravity” – ett musikaliskt, ambisoniskt verk inspirerat av barock, geometri och Gotland, ett samspel med ett unikt film kollage. Musiken är framförd av en elektronisk orkester kombinerad med live instrument (Gotlandsmusiken).

Installationen är en kontemplation om vikt och tyngdlöshet, reflektion om tid och minnen, fundering kring vågor, vind, sten och hav. Ett projekt med intryck från ett egenartat årCovid 19 har påverkat andan i vårt projekt, i all betydelse av ordet ”Gravity”. Musik Mats Reiniusson – Film Fern Seiden.