Norrbotten NEO


Norrbotten NEO bildades 2007 och var då, som nu, landets enda i sitt slag och med ett nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken. Nutida musik är ett vitt begrepp, som inbegriper tonsättningar som skrivits för snart 100 år sedan, men också helt nyskrivna. Därför är det viktigt att en ensemble av det här slaget har den mest effektiva besättningen, och som också kan kompletteras med andra instrumentalister utifrån den musik som ska framföras.

Norrbotten NEO består av sju musiker som spelar flöjt, klarinett, slagverk piano, violin, viola och cello. Musikerna fungerar också som stämledare i Norrbottens Kammarorkester och ingår i Piteå Kammaroperas uppsättningar. I syfte att verka för den svenska kammarmusikens utveckling beställer ensemblen fortlöpande nya verk och samarbetar både med yngre och mer väletablerade tonsättare, främst nationellt men även internationellt.

Sedan starten 2007 har Norrbotten NEO uruppfört över 100 verk samt utvecklats till en nationell angelägenhet och en plattform som föder massor av musikaliska idéer. För detta arbete belönades ensemblen 2012 med Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris och ensemblens goda renommé har också medfört konserter och turnéer hos flera av länsmusikorganisationer och konserthus. 2013 fick Norrbotten NEO framföra ett kammarmusikaliskt portärtt av finska tonsättaren och polarprisvinnaren Kaija Saariaho i samband med Polarprisceremonin i Stockholms Konserthus. Sedan samma år är Norrbotten NEO även ensemble in Residence på Stockholms Konserthus.

Som den skapande ensemble de är gör Norrbotten NEO även turnéer till Norrbottens bygdegårdar, konserter för barn och pedagogiska projekt – ständigt på jakt efter nya sätt att vidga vår uppfattning om musik.

https://norrbottensmusiken.se/ensembler/norrbotten-neo/


Kommentar från Tonsättarskolan:

Tonsättarskolan har sedan 1998 haft löpande samarbeten med professionella ensembler som är specialiserade på att framföra nutida konstmusik. Dessa samarbeten startade för att delvis avlasta vår mesta samarbetspartner Gotlandsmusiken. Den ensemble som flest gånger besökt Gotland på Ljudvågor är Norrbotten NEO. En stark kraft bakom etablerandet av en fast anställd nutida musikensemble i Piteå 2007 var dirigenten Petter Sundkvist. Petter fungerade också som ensemblens dirigent de första åren och hans förståelse för vikten av pedagogiskt arbete för en så exklusiv ensemble i Sverige gjorde att vi redan i maj 2009 kunde presentera den första konserten i Visby.

Samarbeten sker alltid i workshopform där studenternas musikaliska idéer prövas i olika stadier innan verken färdigställs för att slutligen framföras på konsert. Ensemblens medlemmar har genom åren utvecklat ett naturligt pedagogiskt sätt att möte studenterna. Den sammansatta kunskap som behöver förmedlas när man arbetar med ofta ganska ofärdiga skisser – en kombination av rent hantverksmässiga problem med mera musikaliskt konstnärliga – är komplext och kräver erfarenhet. NEO:s kontinuerliga arbete med kompositionsstudenter — både på Tonsättarskolan och andra utbildningar i Sverige — är en stor tillgång i arbetet för ett framtida vitalt konstmusikfält i Sverige.


De stycken skrivna till Norrbotten NEO av de studerande kommer att framföras vid ett senare datum, förhoppningsvis till hösten 2020.