Simon Staréus

Det här året har, som dem ofta gör, utvecklats under loppets gång. Retrospektivt har jag följt otaliga grenvägar, vilka var och en lovat något nytt och spännande, men även utmanande och provocerande. Lärare, klasskamrater, familj och vänner har vid varje tveklyvning funnits för att lyssna, guida, varna eller försiktigt föreslå riktning.

Den största utvecklingen hittills är förändring, de nuvarande versionerna av styckena är helt obesläktade med de ursprungliga skisserna. Till hösten börjar jag studier vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

 

Med vänlig hälsning,

Simon