Studerande

Till Ljudvågor så har de studerande från Gotlands Tonsättarskola skrivit all musik. På skolan finns det 24 studerande, varav 3 går utbildningen “Fri Konst”. För att få veta mer om personerna och för att höra deras kommentarer på årets digitala festival klicka på deras namn!