Uppsala Kammarsolister

Fotograf: Jeanette Hägglund

Uppsala Kammarsolister är en stråkensemble i världsklass som består av några av Sveriges främsta musiker.
I Uppsala Kammarsolister ingår Nils-Erik Sparf, violin,Klara Hellgren, violin, Bernt Lysell, violin, Ylva-Li Zilliacus, viola och Per Nyström, cello

Ensemblen förfogar över en gedigen repertoar som sträcker sig från barock till nutida musik och hyllas ofta för sina fantasifulla och personliga tolkningar. Som musikaliska grundbultar står Mozart och Brahms stråkkvintetter, de senare finns inspelade på en kritikerrosad cd från 2013. Uppsala Kammarsolister spelas även flitigt i Sveriges Radio P2.

Ensemblens sammansättning av fem likvärdiga stråksolister, där samtliga violinister altenerar med viola och ingen har rollen som primarie, skapar en särskild flexibilitet och dynamik i det musikaliska uttrycket. Genom sin populära kammarmusikserie i Uppsala Konsert & Kongress, intar ensemblen en särställning i Uppsalas musikliv. Varje år utarbetas en serie med sex nya unika välavvägda program, ofta tillsammans med välkända gästartister ur den yppersta kammarmusikeliten. Konserterna i kammarmusikserien i Uppsala dubbleras även i Stockholm på Konstakademien.

Inom uppdraget i länsmusiken ingår även ett flertal konserter runt hela länet i den så kallade Konsertkarusellen. Uppsala Kammarsolister verkar också som förebilder för barnen inom El Sistema Uppsala och med konserter för Kultur i vården. Ett återkommande inslag är det uppskattade samarbetet med Tonsättarskolan på Gotland. Som konsertmästare respektive stämledare utgör medlemmarna stommen i Uppsala Kammarorkesters stråksektion.


https://www.musikiuppland.se/vara-ensembler/uppsala-kammarsolister/


Kommentar om samarbetet med Uppsala Kammarsolister från Gotlands Tonsättarskolan:

En violin kan låta som allt emellan ett andetag, en dröm och en
snarkning.

Vi på Gotlands Tonsättarskola är lyckligt förtjusta och djupt tacksamma över samarbetet med Uppsala Kammarsolister, som rullat på sedan 2014-15. Genom detta projekt får våra studerande inte bara de bästa möjliga förutsättningarna att utveckla sitt komponerande för stråkar, de får också en djupare förståelse för kammarmusik. Studerande ur årskurs 2 deltar och projektet följer den form som vuxit fram på Tonis: konsert – 2 workshops – genrep – konsert. Processen startar alltså redan när man som publik i åk 1 upplever 2:ornas fantastiska konsert under Ljudvågor i maj. De intrycken kan ge idéer och inspiration för det egna komponerandet. Ett halvår senare drar projektet igång för fullt och i slutet av december eller tidigt i januari kommer en första inlämning av skisser inför workshop 1. Någon gång under januari reser vi till Uppsala för en intensiv eftermiddag då materialet spelas igenom. Musikerna ger feedback och tonsättarna får möjlighet att testa olika uttryck.

Stråkinstrument har enormt rika möjligheter till just uttryck, till artikulation och klang. Den vänstra handens fingertoppar har genom sin direkta kontakt med strängarna full kontroll över intensiteten i ett eventuellt vibrato, de kan glida emellan toner eller byta ton genom att byta finger, de kan drilla, tremolera, applicera flageoletttryck, spela konstflageoletter, dubbelgrepp, de kan ta toner emellan tonerna, osv. Den högra handen arbetar med stråken och gör legato, marcato, staccatto på strängen, studsande stråk, kastade stråk, flöjtliknande stråk, tremolo, osv. Den bestämmer var på strängen stråken spelar (hela vägen från bakom stallet, på själva stallet, nära stallet, i normala lägen och till ett stycke in över greppbrädan), och var på stråken (spetsen, mitten, nära froschen), med vilket tryck, med långa eller korta stråk… Den kan använda “cirklande”stråk, “vertikala”stråk, spela med träet istället för taglet, osv. Den kan spela starkt eller svagt, snabbt eller långsamt. Lägg därtill att bägge händerna kan knäppa strängarna på flera olika sätt. En violin kan låta som allt emellan ett andetag, en dröm och en snarkning.

Att Uppsala Kammarsolister består av endast stråkinstrument skulle kunna uppfattas som en begränsning, men det är en god begränsing som ger utrymme för såväl det traditionella som det experimentella. Och rent stilistiskt brukar en konsert på Ljudvågor spänna över stora delar av detta register. Under arbetsprocessen får våra studerande också en inblick i hur kammarmusiker kommunicerar under samspelet, hur de signalerar till varandra, ger varandra “ettor”, upptakter, gungar och ibland takterar med instrumentet. Slutligen får de uppleva hur verkets framförande “lyfter” från genrep till konsert!

Musikerna i Uppsala Kammarsolister tillhör Sveriges finaste stråkmusiker. Jag frågade violinisten Klara Hellgren vad hon tänker om vårt samarbete: ”Det är väligt roligt!. Musiken är olika från år till år. Jag tycker om den här processen, att vi möts flera gånger under året och att det finns en avslutningskonsert. De är lyhörda för vad vi säger. Från vårt håll är det också intressant att se vad de gör!”

Uppsala Kammarsolister under Ljudvågor 2020:
Klara Hellgren, Nils-Erik Sparfv, violiner
Ylva-Li Zilliacus, Brusk Zanganeh, viola
Per Nyström, cello