Vadstena: Sång- och Pianoakademi

I Vadstena ligger fokus på ämnet romansinterpretation – att tolka musiken, parallellt med att förbättra de tekniska färdigheterna på huvudinstrumentet sång eller piano samt fördjupa det konstnärliga uttrycket – vilket gör utbildningen helt unik i Sverige!

Här ges de nycklar som behövs för att förvandla notbilder till levande och angelägen musik, att öva upp lyhördheten i samspelet med med musikkollegorna och att öka möjligheterna till verkligt personlig tolkning av musiken. Självklart får man också undervisning i bi-instrument, musikteori och gehör och andra ämnen som skapar kompetent musiker; musikhistoria, språkuttal, vokalteori, musikkommunikation, kör, rörelse och sceniska projekt. De studerande uppmuntras att utveckla sin fantasi och inlevelseförmåga i en bred repertoar med musik från skilda epoker och språkområden. Genom samarbetet med Vadstena-Akademin ges möjligheter att delta i deras ordinarie verksamhet genom praktikplatser och specialkurser.

Utbildnings pedagoger har långt erfarenhet och är/har själva varit aktiva som musiker. Vi gästas kontinuerligt  av musiker och pedagoger från de stora scenerna och musikinstitutionerna, nationellt som internationellt.
Utbildningen är 2-årig och högskoleförberedande. Den har 30 studerandeplatser och är en Konst och Kulturutbildning under Myndigheten och Yrkeshögskolan, med Folkuniversitetet och Vadstena-Akademin som huvudmän.


 


Kommentar från Tonsättarskolan:

 

“Vokalmusik har varit fundamentet i konstmusiktraditionen sedan medeltiden. Rösten är också det instrument som de flesta människor har en naturlig relation till. Det är något vi alla bär med oss och använder i sociala sammanhang som allsång eller vaggvisor. På en tonsättarskola kan man tycka att vokalmusiken måste ha en självklar roll. Det har emellertid inte varit helt enkelt att lösa mycket beroende på den pedagogiska modell med workshops med musiker som vi praktiserar i alla våra samarbetsprojekt där notläsning från bladet är en förutsättning.

 

I samarbetet med Vadstena Sång- och Pianoakademi, som vi inledde med deras första Ljudvågorkonsert 2019, har vi hittat en väl fungerande struktur där kompositionsprocessens givande och tagande mellan tonsättare och musiker blir utvecklande för studerande från båda skolorna. Det engagemang som visats från Vadstenas sida från alla medverkande har varit avgörande i att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete med målet att skapa en högre kvalitet på framtida svensk vokalmusik. När studerande samarbetar uppstår naturligt en experimenterande situation som brukar överskrida de förväntningar som vi som kompositionslärare kan föreställa oss. Det är också i dessa samarbeten som framtidens musikliv formerar sig.”