Veronika Gustafson

Förvirringsfrälst skribent/dramatiker/tonfallsättare/nomad/

vinterbadare med existentiell prestationsångest (f.1997).

 

Min lågstadieroll: fixar trudelutter åt klassen att nynna medan de virkar/räknar. Det kom så mycket i huvudet ändå.

10 år: studioinspelar trudelutterna med sovjetiska producenter som tycker att de är kul. Fortsätter utan att veta hur/när jag lär mig, tar musik för given (syre), fixar företag, BA i filosofi, politik och ekonomi vid Sussexuniversitetet, dramatik vid Biskops Arnös författarskola, frilansar som kulturskribent… På Tonis drar jag musik ur ryggraden, in i frontalloberna.

 

Årets LV:

 

One hundred screenshots”, minimusikal för Falun. Inställt – svårspelat.

”Denna jul ska jag skriva ett långt brev till en psykopat”, för GM. Brevet = inställt, nu bussas andemeningen på er.