Visby Domkyrka

Domkyrkans musikverksamhet har under lång tid tillhört de musikaliska kärnverksamheterna i Visby med sina fantastiska kyrkomusiker, sina många och högkvalitativa körer, sin barnverksamhet och sina många samarbeten med exempelvis GotlandsMusiken och Kalmar Läns Musikstiftelse.


Kommentar från tonsättarskolan:
Gotlands Tonsättarskola har samarbetat med Domkyrkan på flera olika sätt vid en rad olika tillfällen genom åren. Exempelvis har Ljudvågor många år konserterat i Domkyrkan, förre Domkyrkoorganisten Claes Holmgren har uruppfört klockspelsmusik av tonsättarstuderanden och initierat musik för fyra orglar och våra studerande har varit flitiga korister i kyrkans körer. Nu känns det roligt och spännande att välkomna Visbys nye domkyrkoorganist Peter Alrikson som knappt varm i kläderna kastar sig in i nya samarbeten med tonsättarskolan. Varmt välkommen Peter Alrikson och stort tack Domkyrkan för att ni vill samarbeta med oss på Gotlands Tonsättarskola!